Home

Wie zijn wij en hoe is het begonnen.

In augustus 1992 arriveerden honderden mensen uit Joegoslavië op Maastricht-Airport, op de vlucht voor het oorlogsgeweld dat op diverse plaatsen was losgebarsten in Joegoslavië. Onder die vluchtelingen waren enkele studenten uit Skopje. Zonder geld en bagage stapten ze in een van de laatste vliegtuigen die uit Skopje vertrokken. De Nederlandse overheid was verrast en onvoorbereid op die grote stroom vluchtelingen. Gezien de uitbreiding van de oorlog kon en wilde men deze mensen niet terugsturen. Men had enige tijd nodig om opvang te regelen en voorzieningen te treffen. De eerste opvang van deze mensen vond veelal plaats door particulieren. De zusters Franciscanessen in Beek brachten onze voorzitter met enige studenten uit die groep in contact. De huisvesting was in het begin problematisch. In overleg met de gemeente Eijsden en de vreemdelingenpolitie werd besloten dat enkele studenten hun intrek mochten nemen bij de familie Kesselaer in Gronsveld.

Heimwee, verveling en de onzekere toestand in Macedonië was voor de jonge studenten een groot probleem. Werken en/of studeren in Nederland was niet mogelijk. Het verlangen om terug te keren naar huis werd steeds groter. Na het treffen van een aantal regelingen, zowel in Nederland als in Macedonië, keerden ze na een verblijf van 6 maanden naar huis terug. Een kleine spontane actie onder familie, vrienden en bekenden leverde voldoende geld op om zowel de reis- als de studiekosten te betalen zodat ze hun studies aan de universiteit van Skopje konden afronden. Uit de vele gesprekken die wij met hen voerden werd ons pas echt duidelijk in welke situatie Macedonië verkeerde. Het gevaar was nog steeds levensgroot dat ook hun land betrokken raakte bij de nog steeds durende oorlog.

Enkele weken na hun vertrek uit Nederland werd spontaan een werkgroepje opgericht, bestaande uit vrienden en bekenden van de familie Kesselaer. Noodzakelijke goederen en materialen werden vergaard en in december 1992 vertrok een bescheiden eerste hulp-transport naar het Macedonische Rode Kruis in Skopje. Er werden plannen gemaakt om te kijken op welke manier wij de mensen daar het beste konden helpen, enkele mensen van de werkgroep besloten ter plaatse de zaak te bekijken. Via een Nederlandse arts van de WHO werd samen met het Ministerie van Gezondheid van Macedonië een programma opgesteld. Gedurende 5 dagen bezochten we 16 ziekenhuizen o.l.v. een arts van het Macedonische Ministerie van Gezondheid en de Nederlandse WHO arts dr. R. Nypels. Al snel bleek dat er een nijpend gebrek was aan medische apparatuur, medicijnen, verpleegmiddelen enz. De hygiënische toestanden in de ziekenhuizen was slecht, m.n. in de operatie- en verpleegafdelingen, bad- en toiletruimten, slaapzalen enz.  Op verzoek van dr. Nypels, waarnemer van de WHO in Macedonië, de Canadese lokale UNPROFOR commandant Mr. Thomas en de Nederlandse Military Observer kapitein Rob ten Engelsen, bezochten we een vluchtelingenkamp in Resen. De opzet van dit bezoek was uiteraard te kijken of wij op een of andere manier iets voor deze statenloze en ontredderde vluchtelingen konden doen.

Na terugkomst in Nederland en na het verwerken van al die deprimerende toestanden besloten de mensen van het werkgroepje een stichting op te richten. In april 1993 hadden enkele bestuursleden, in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag, een gesprek met mr Maarten van Traa. Hij was kamerlid voor de PvdA, met in zijn portefeuille o.a. asielrecht en vreemdelingenzaken. Hij heeft ons de weg gewezen naar het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Dat advies hebben we opgevolgd met als resultaat een aantal jaren financiële ondersteuning van het NCDO

Op 18 november 1993 passeerde de akte en op 8 december 1993 ontvingen we van de Belastingdienst de beschikking: RR art. 24, lid 4, Successiewet 1956